Dear Valued Customers : We would like to inform that system will undergoing maintenance and upgrades at the date/time below:

Date: 02-01-2020
Time: 09:00 - 14:00 (5 hours) GMT+8

There will be no market open temporarily and we're sorry for the inconvenience caused.
Thank you for your cooperation and patience in advance!

亲爱的客户,我方将在以下时间进行系统维护与更新:

日期 : 02-01-2020
时间 : 09:00 - 14:00 (5小时) GMT+8

维护期间将关闭所有游戏,很抱歉给您带来不便
感谢您的支持与谅解!

Pelanggan yang dihargai: Kami ingin memaklumkan bahawa sistem akan menjalani penyelenggaraan dan peningkatan pada tarikh / masa di bawah:

Tarikh: 02-01-2020
Masa: 09:00 - 14:00 (5 jam) GMT + 8

Tidak ada pasaran terbuka buat sementara dan kami minta maaf atas kesulitan yang disebabkan.
Terima kasih kerana kerjasama dan kesabaran anda terlebih dahulu!

Close

Powered by: